ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Ενεργοποίησε ένα χορηγικό πακέτο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο StartupNowForum. To μεγαλύτερο επιχειρηματικό event του 2018 είναι εδώ!

  • Platinum- Μέγας Χορηγός
  • Πακέτο Χορηγίας Gold
  • Πακέτο Χορηγίας Silver
  • Πακέτο Χορηγίας Bronze
  • Πακέτο Χορηγίας Business
  • Startup Competition Xορηγός
Platinum- Μέγας Χορηγός

• Λογότυπο και link στη σελίδα Sponsors (Large logo)

• Blog post στο website του event (Ξεχωριστό)

• Λογότυπο στο τυπωμένο πρόγραμμα

• Roll-up Banners στη σκηνή ομιλιών(Forum)

•  Roll-up Banners στον εκθεσιακό χώρο (2)

•  Λογότυπο στα newsletters του event

• Δυνατότητα ανάπτυξης μιας θεματικής στο αντικείμενό επιλογής

• Λογότυπο στην αρχική σελίδα του event

• Δυνατότητα Εταιρικής Παρουσίασης για 70 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1 ώρας, σε παράλληλη αίθουσα

•  Δικαίωμα παρουσίασης εταιρικού βίντεο διάρκειας τριών (3) λεπτών στο κεντρικό συνέδριο.

•  Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούται κεντρική ομιλία διάρκειας 12 λεπτών στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας.

• Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούται θέση σε πάνελ ομιλίας σε μία από τις θεματικές στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας

•  Δικαίωμα για την παράθεση περιπτέρου(booth) μέγιστης διάστασης 3x3 στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.

• Λογότυπα στην Οθόνη κατά την αλλαγή ομιλιών

• Συμμετοχή στο Νetworking

• Δυνατότητα προβολής με ενημερωτικό υλικό στην είσοδο του διαγωνισμού

•  Δικαίωμα για εισαγωγή προωθητικού υλικού στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.

•  Ροτόντα 8 ατόμων

•  Δωρεάν προσκλήσεις (20)

• Το λογότυπο και σύντομη περιγραφή της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο θα συμπεριληφθεί στο διαφημιστικό έντυπο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Πακέτο Χορηγίας Gold

• Λογότυπο και link στη σελίδα Sponsors (Large logo)

• Blog post στο website του event (Ξεχωριστό)

• Roll-up Banners στη σκηνή ομιλιών (Forum)

• Λογότυπο στο τυπωμένο πρόγραμμα

•  Roll-up banners (1)

• Λογότυπο στα newsletters του event

• Το λογότυπο και σύντομη περιγραφή της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο θα συμπεριληφθεί στο διαφημιστικό έντυπο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Λογότυπο στην οθόνη ανάμεσα στις ομιλίες

• Δυνατότητα Εταιρικής Παρουσίασης για 70 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1 ώρας, σε παράλληλη αίθουσα.

• Λογότυπο στην αρχική σελίδα του event

• Συμμετοχή στο Νetworking

• Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούται θέση σε πάνελ ομιλίας σε μία από τις θεματικές στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας

• Δικαίωμα για την παράθεση περιπτέρου(booth) μέγιστης διάστασης 3x3 στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.

•  Δυνατότητα προβολής με ενημερωτικό υλικό στην είσοδο του διαγωνισμού

• Δωρεάν προσκλήσεις (15)

Πακέτο Χορηγίας Silver

• Λογότυπο και link στη σελίδα Sponsors (Medium logo)

• Social references πριν το event (Ξεχωριστό)

• (1) ένα Roll-up Banner στον εκθεσιακό χώρο

• Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούται θέση σε πάνελ ομιλίας σε μία από τις θεματικές στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας

• Λογότυπο στο τυπωμένο πρόγραμμα

• Λογότυπο στα newsletters του event

• Συμμετοχή στο Networking

• Λογότυπο στην αρχική σελίδα του event

• Δυνατότητα αυτοπροβολής μέσω εκθεσιακού περιπτέρου (2 x 2)

• Δυνατότητα προβολής με ενημερωτικό υλικό στην είσοδο του διαγωνισμού

•Δυνατότητα προβολής με εισαγωγή διαφημιστικού υλικού στην τσάντα-δώρο που θα δίνεται

• Το λογότυπο και σύντομη περιγραφή της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο θα συμπεριληφθεί στο διαφημιστικό έντυπο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Δωρεάν προσκλήσεις (12)

Πακέτο Χορηγίας Bronze

• Λογότυπο και link στη σελίδα Sponsors (Medium logo)

• Social references πριν το event (Ξεχωριστό)

• Λογότυπο στο τυπωμένο πρόγραμμα

• Συμμετοχή στο Networking

• Λογότυπο στα newsletters του event

• Λογότυπο στην αρχική σελίδα του event

• Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούται θέση σε πάνελ ομιλίας σε μία από τις θεματικές στο κεντρικό forum της πρώτης ημέρας

• Δυνατότητα προβολής με ενημερωτικό υλικό στην είσοδο του διαγωνισμού

• Το λογότυπο και σύντομη περιγραφή της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο θα συμπεριληφθεί στο διαφημιστικό έντυπο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Δωρεάν προσκλήσεις (7)

Πακέτο Χορηγίας Business

• Λογότυπο και link στη σελίδα Sponsors (Small logo)

• Social references πριν το event (Ξεχωριστό)

• Λογότυπο στο τυπωμένο πρόγραμμα

• Συμμετοχή στο Networking

• Λογότυπο στα newsletters του event

• Λογότυπο στην αρχική σελίδα του event

• Το λογότυπο και σύντομη περιγραφή της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο θα συμπεριληφθεί στο διαφημιστικό έντυπο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Δωρεάν προσκλήσεις (5)

Startup Competition Xορηγός

• Λογότυπο και link στη σελίδα Sponsors (Large logo)

• Blog post στο website του event (Ξεχωριστό)

• Δυνατότητα ανάπτυξης μιας θεματικής στο αντικείμενό επιλογής

• Roll-up Banners στη σκηνή ομιλιών (Live Battles)/Μοναδικός Χορηγός

• Δυνατότητα Εταιρικής Παρουσίασης για 70 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1 ώρας, σε παράλληλη αίθουσα.

• Δικαίωμα παρουσίασης εταιρικού βίντεο διάρκειας τριών (3) λεπτών στο κεντρικό συνέδριο.

• Λογότυπο στο τυπωμένο πρόγραμμα

• Λογότυπο στην οθόνη ανάμεσα στις ομιλίες

•  Roll-up banners στον εκθεσιακό χώρο (2)

•  Λογότυπο στα newsletters του event

• Λογότυπο στην αρχική σελίδα του event

•  Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούται κεντρική ομιλία διάρκειας 12 λεπτών στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας.

• Στέλεχος της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο δικαιούνται θέση σε πάνελ ομιλίας σε μία από τις θεματικές στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας

• Το λογότυπο και σύντομη περιγραφή της εταιρίας που αναλαμβάνει το χορηγικό πακέτο θα συμπεριληφθεί στο διαφημιστικό έντυπο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Δυνατότητα αυτοπροβολής μέσω εκθεσιακού περιπτέρου (3 x 3)

• Συμμετοχή στο Networking

• Δυνατότητα προβολής με ενημερωτικό υλικό στην είσοδο του διαγωνισμού

• Ροτόντα 8 ατόμων

•  Δωρεάν προσκλήσεις (20)