ΦΑΣΗ 1

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού -ο ημιτελικός- θα λάβει χώρα στις 23 Νοεμβρίου. Οι ομάδες που θα διαγωνιστούν θα αξιολογηθούν από 7μελή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επενδυτές αλλά και από ανθρώπους από τον κλάδο του επιχειρείν. Η κριτική επιτροπή σε συνδυασμό με τα συστήματα αξιολόγησης της Mantis B.I. θα αναδείξει τις 10 startups από κάθε κατηγορία οι οποίες θα προκριθούν στον τελικό.

Βαθμολογία = 50%*(βαθμολογία συστήματος αξιολόγησης Mantis B.I.)+ 50%*(βαθμολογία κριτικής επιτροπής)

 

ΦΑΣΗ 2

Η δεύτερη φάση- τελικός- του διαγωνισμού θα διεξαχθεί 24 Νοεμβρίου και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί και πάλι από την κριτική επιτροπή και το σύστημα αξιολόγησης της Mantis B.I. αλλά και μέσα από ψηφοφορία του κοινού για την αγαπημένη του ομάδα. Έτσι, θα αναδειχθούν οι τελικοί νικητές για κάθε κατηγορία.

Βαθμολογία = 10%*(ψηφοφορία κοινού)+ 40%*(βαθμολογία ημιτελικού.)+ 50%*(βαθμολογία κριτικής επιτροπής τελικού)

Επιχειρηματικό Σχέδιο (50%)

  • Τεκμηρίωση, Καινοτομία, Τεχνολογική προσέγγιση, Πληρότητα, Μέγεθος προβλήματος που λύνει
  • Είδος της αγοράς, μέγεθος της αγοράς, ανταγωνισμός
  • Ωριμότητα της ιδέας, πνευματικά δικαιώματα, Αδειοδότηση

Τεχνοοικονομική Ανάλυση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (15%)

  • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
  • Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας

Επιχειρηματική Ομάδα (35%)

  • Σύνθεση της ομάδας
  • Συμπληρωματικές Ικανότητες
  • Εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία
  • Τεστ Owiwi